Príroda

Okolie obce je charakteristické množstvom listnatých lesov. Najzastúpenejšou drevinou je dub cerový a hrab. V menšom množstve sa tu vyskytuje osika, topoľ a sosna. Možno tu nájsť aj niekoľko jedincov klenu. Na okrajoch lesov sa hojne vyskytuje breza a lipa. Medzi najpočetnejšie rastliny možno zaradiť: púpavu, podbeľ, záružlie, lopúchy, prasličku, skorocel, repík, pľúcnik či materinu dúšku. Fauna je zastúpená diviakmi, srnami, líškami, poľnými zajacmi, ježmi a rôznymi druhmi hlodavcov. Občas tu možno vidieť aj jazveca. V lese smerom do Sušian sa niekedy ukáže aj jeleň. Plazy a obojživelníky reprezentuje užovka a rôzne druhy žiab. Medzi tu žijúce vtáky patria hlavne: sýkorky, vrabce, škorce, jastraby, hrdličky, vrany, straky, bažanty, kukučky, drozdy, ďaťle a podobne. Najkrajšie druhy hmyzu sú motýle, ako bábôčky a mlynáriky.